ศาลจังหวัดจันทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศาลจังหวัดจันทบุรี :: Welcome to website Chanthaburi Provincial Court

นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


เอกสารแนบ