ศาลจังหวัดจันทบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศาลจังหวัดจันทบุรี :: Welcome to website Chanthaburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
กฎหมายน่ารู้
หัวข้อ
 1. พรบ.ล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ.130 พ.ศ.2475
 2. พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
 3. พรบ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551
 4. พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 5. พรบ.ไพ่ พ.ศ.2486
 6. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 7. พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 8. พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
 9. พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540
 10. พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
 11. พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
 12. พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
 13. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 14. พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 15. พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
 16. พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
 17. พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 18. พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
 19. พรบ.การพนัน พ.ศ.2478
 20. พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475
 21. พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
 22. พรบ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
 23. พรบ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526
 24. พรบ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534
 25. พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
วีดิทัศน์ การคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
ผบ.2394/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3130/61
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.3661/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.3810/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3855/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3856/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.4094/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1066/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.406/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.677/61
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ศปก.อ.22/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ บัลลังก์10 เวลา 09:00
สว.(พ)2/56
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:30
อ.1463/57
นัดฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ.1606/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.2382/61
สืบพยานโจทก์ผู้ร้องจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2441/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.2735/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:30
อ.3296/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.3775/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3776/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00